2012 m. balandžio 7 d., šeštadienis

Velykos

Velykos visiems negalėjusiems verkti
ir tiems, kur skaudėjo ir rytą, ir naktį;
Velykos, prabylančios geliančiai tylai,
kurčiojo juokui ar pasmerkto bylai -

prisikelia viskas - kartoji minutei:
išlikti, išrėkti, išmelsti ir būti
akivaizdoj To, Kurs buvimą mūs laiko
per laiką, už laiko, laike ir po laiko.
(iš br. Arūno pasveikinimo).

Prisikėlimo freska iš Kristaus kapo bazilikos Jeruzalėje.

Šviesaus džiaugsmo